Ledande inom Executive Search och Headhunting

Executive Search Stockholm

Varmt välkomna till Executive Search Stockholm (ESS). Vi har lång och gedigen erfarenhet inom chefsrekrytering och interim management. Vårt unika och omfattande nätverk, både nationellt och internationellt, hjälper ledare samt ägare att utveckla sina organisationer. Kontakta oss om du vill veta mer hur vi hjälpa er organisation med att rekrytera er nästa talang. 

Executive Search

Executive Search Stockholm i söker igenom marknaden för att identifiera den bästa kandidaten för ert specifika uppdrag. Genom vårt Executive Search VD nätverk samt systematiska kartläggning av branscher och bolag kan vi hitta och attrahera rätt kompetens åt er.

Interim Management

Ibland behöver företag temporära lösningar på ledningsnivå. Vi har byggt upp ett stort executive search VD nätverk av underkonsulter inom ledarskap, ekonomi, försäljning, marknadsföring och inköp med lång erfarenhet som kan stötta er organisation vid ett tillfälligt behov.

Assessment

Är ett tjänsteområde där vi med hjälp av utvalda arbetspsykologiska testverktyg gör en fördjupad bedömning. Vi bedömer kandidatens kapacitet i form av personlighet, begåvning, färdigheter, motivation och attityder.

Rekrytering

Våra seniora rekryterare kan hjälpa er med kompetensförsörjning när det gäller chefer och/eller medarbetare inom Ekonomi, IT, Finans och Sälj & Marknad.

Second Opinion

Ibland behöver man en andra åsikt. Vårt erfarna rekryteringsteam står till förfogande om ni behöver göra fördjupade intervjier och/eller tester.

Backgrundskontroll

Vi samarbetar med ledande aktörer om ni önskar en fördjupad bakgrundskontroll.

Executive search Stockholm​

Executive Search Stockholm

Vi grundades med en idé om att kunna erbjuda högklassig, professionell och strategisk rekrytering till ett konkurrenskraftigt pris utan att tumma på kvalité. Våra kunder uppskattar vårt engagemang och vår erfarenhet samt vår vilja att faktiskt kunna bidra med insikter som gör att ni identifierar egenskaper och kompetenser som eventuellt kan missas. 

Executive Search Stockholm är ledande inom searchbaserad rekrytering, Executive Search VD, finans och headhunting. Här identifierar vi aktivt den kompetens som är bäst för er organisation. Genom vår beprövade executive search metodik för VD, styrelsemedlem eller som chef i ledningsgrupp hjälper vi er att hitta den absolut mest lämpliga kandidaten som kan skapa största värde för ert företag. 

Du når oss på info@executivesearchstockholm.se

Det givna valet vid Executive Search i Stockholm

I flera år har Executive Search Stockholm hjälpt företag och organisationer med att
identifiera den bästa och rätt chefen vid givet tillfälle. Vår expertis gör att
våra kunder ser oss som det mest självklara valet när det kommer till att välja
en specialist för Search i Stockholm. Vi såg ett behov av ett
headhuntingsbolag där den långa erfarenheten kombinerades med en god
kommunikationsförmåga på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer! 

Executive Search VD

Ibland är det bråttom så därför har vi byggt upp ett exklusivt nätverk av erfarna ledare inom VD, CEO, IT, Marknad & Försäljning där vi kan searcha toppkandidater inom interimsuppdrag. För oss, som är bland de ledande inom Executive Search i Stockholm, så anser vi att det är viktigt att attrahera och skapa intressanta incitament för toppkandidater i alla branscher, oavsett om det rör sig om det privata näringslivet eller den offentliga sektorn. Genom att analysera våra kunders behov, organisationer och ambitioner så kan vi säkerställa att de får rätt individ som kan utveckla och hjälpa dem att nå önskad målbild. I grunden handlar det om respekt och att vi ska ha förståelse för varje individs och varje organisations specifika kvaliteter och förutsättningar. Genom att ständigt hålla en hög nivå och hela tiden sträva efter att möta varje kandidat och verksamhet på en personlig nivå kan vi skapa en attraktiv tjänst som såväl toppföretag som toppkandidater vill vända sig till.  

Rollen som ledare eller VD

Som chef och ledare agerar man som representant för den övergripande organisationen, du har en executive roll vilket innebär att man är en förebild och någon som människor i hela företaget ser upp till där medarbetare, ledningsgrupp och styrelse förväntar sig resultat och förbättringar. Därför är det viktigt att vara tydlig och att man har full förståelse för vad som krävs för att leda och få folk att följa. Det kan handla om att ha förmågan att förmedla en vision till de anställda och sedan hjälp dem att förverkliga den, att vara bra på att delegera och ge sina anställda individuellt ansvar, att skapa incitament för egna initiativ och ge konstruktiv återkoppling när det behövs eller att fatta de riktigt svåra besluten när ingen annan kan.

VD

Headhunting

Executive Search avser att hitta och rekrytera individer till ledande befattningshavares positioner. Termen kallas ibland även headhunting även om de finns de som menar att headhunting är en mycket mer specifik process för att locka en, begåvad kandidat, oavsett rollens nivå. Vi på Executive search Stockholm metodik och VD nätverk gör att vi kan hjälpa våra kunder med search och headhunting beroende på våra kunder behov. Potentiella kandidater kommer att kontaktas direkt och vårt tillvägagångssätt är mycket mer personlig och djupare än många andra firmor. Samma rekryteringsprocess kan också användas för högt specialiserade och tekniska positioner där rätt kandidat är avgörande och poolen av potentiella kandidater är begränsad.

 

För att rekrytera chefer till toppositioner krävs det en lång och grundlig process där vi, utifrån kundens olika kriterier, bygger upp en 360 graders kravprofil som innehåller önskemål och krav om kompetens, referenser, behov, förväntningar med mera. I den inledande processen handlar det mycket om att vi ska skapa oss en så klar och tydlig bild av vad ni som organisation är ute efter, hur verksamheten fungerar och vad ni förväntar er av framtiden. Ju större förståelse vi får för er verksamhet och era mål, desto bättre jobb kan vi göra för att hitta en perfekt kandidat.

 

När det kommer till Executive Search handlar det dels om att hitta en bra ledare som man vet att företaget har förtroende för och som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leda verksamheten. Dels om att hitta en person som ser potential och möjligheter i den nya tjänsten och som kan förverkliga den potentialen för att uppnå sina egna och företagets lång- och kortsiktiga mål.

 

För att hitta den perfekta kandidaten behöver man oftast leta utanför befintliga rammar och tack vare vår långa erfarenhet kan vi hjälpa vår kunder att hitta kandidater på platser, geografiskt som kompetensmässigt, som vid första ögonkastet inte helt är självklart. Vi arbetar aktivt med att ha ett brett perspektiv för att förutsättningslöst söka genom ett stort antal olika marknader efter attraktiva kandidater.

Externa nätverket

Förutom vår eget uppbyggda VD nätverk och vår Executive search Stockholm finans nätverket kan vi använda oss av flera olika plattformar för att nå ut till potentiella kandidater så som Linkedin, Indeed, Dagens Industri, Svenska Dagbladet med flera. Detta gör att vi alltid kan skräddarsy den lösningen som är mest lämpad. Vid roller som kräver stor diskretion så kan vi 100% search-baserat från Stockholm ta kontakt med potentiella ledare utan att inledningsvis behöva ange kundföretaget. Likaså vid roller där det finns ett stort värde i gå brett ur marknadsföringsaspekten kan vi hjälpa våra kunder att synas och förmedla budskapet att de söker en ny ledare. 

Executive Search Stockholm

Vi hjälper organisationer, VD, ledningsgrupper och styrelser i hela Norden men vi grundades i Stockholm vilket gör att vårt nätverk är som allra starkast där. Vi även det senaste året fått all fler förfrågningar inom finans och ekonomi i Stockholm vilket gjorde att vi byggde upp ett nytt nätverk som vi valt att kalla Executive Search Stockholm Finans. Då många av landets största företag är baserade i Stockholm och för att hela tiden vara nära där det händer har även vi valt att lägga huvudkontor i vår huvudstad.

När det kommer till att hitta perfekta ledaren eller VD så krävs det att man ställer höga krav på allt från själva rekryteringsprocessen och kandidaternas kompetens till organisationen som helhet. För att garantera att allt sköts så bra som möjligt från vår sida har vi utarbetat en pålitlig process där vi grundligt går genom allt från kandidaternas förståelse av den nya organisationen och deras specifika kompetens men även hur den nya organisationen förbereder verksamheten för det eventuella nytillskottet.

För att lyckas med detta är det viktigt att vi har en klar bild av såväl kandidaternas som den tillsättande organisationens målbild. Vad vill de ha ut av den nya positionen? Var ser ni verksamheten om fem år? Vilka resultat kan man förvänta sig? Ju tydligare en organisation är på att formulera sin affärsidé och sina kort- och långsiktiga mål, desto lättare blir det att hitta en perfekt kandidat som kan hjälpa till med att uppfylla dem.

Varmt välkomna till oss! 

info@executivesearchstockholm.se

Teamet på Executive Search Stockholm

Jenny Olssen

Executive Search VD specialist med 8 års erfarenhet av search i Stockholm. 

Fredrik Johansson

Senior Rekryteringskonsult med 12 års erfarenhet av rekrytering och har byggt vårt nätverk inom Executive Search Stockholm finans.

Lisa Sandberg

Grundare med 15 års erfarenhet av att jobba som Headhunter, Säljrekryterare & Executive Search VD.